A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, hiệu lệnh trống, trách nhiệm thí sinh dự thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

Lịch thi, sơ đồ phòng thi, hiệu lệnh trống, trách nhiệm thí sinh dự thi tuyển sinh 10 năm học 2021-2022

TÀI LIỆU

PHỔ BIẾN TẠI PHÒNG THI TUYỂN SINH LỚP 10

 

I. Làm thủ tục dự thi tại phòng thi:

08 giờ 00 phút ngày 11/6/2021, tại các phòng thi.

Thí sinh thi ở phòng thi nào, làm thủ tục dự thi tại phòng đó.

II. Thời gian thí sinh có mặt tại trước phòng thi trong các buổi thi:

Buổi sáng: 06 giờ 45 phút.

Buổi chiều: 13 giờ 15 phút.

III. Lịch thi:

TTT

Thời gian

Buổi thi

Thời gian làm bài

Nội dung

11

12/6/2021

Sáng

Môn Ngữ văn

120 phút

- 07h00: Gọi thí sinh vào phòng thi;

- 07h25: Phát đề thi;

- 07h30: Tính giờ làm bài ;

- 09h30: Thu bài.

Chiều

Môn Tiếng Anh

60 phút

- 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi;

- 13h55: Phát đề thi;

- 14h00: Tính giờ làm bài;

- 15h00: Thu bài.

22

13/6/2021

Sáng

Môn Toán

120 phút

- 07h00: Gọi thí sinh vào phòng thi;

- 07h25: Phát đề thi;

- 07h30: Tính giờ làm bài ;

- 09h30: Thu bài.

Chiều

Môn Lịch sử

60 phút

- 13h30: Gọi thí sinh vào phòng thi;

- 13h55: Phát đề thi;

- 14h00: Tính giờ làm bài;

- 15h00: Thu bài.

IV. Địa điểm thi:

- Thí sinh dự thi lớp 10 THPT Chuyên: Thi tại THPT Chuyên.

- Thí sinh dự thi lớp 10 THPT Hòa An, PTDTNT tỉnh: Thi tại THPT  Hòa An.

Các phòng thi đặt tại các phòng học tầng I dãy nhà A3, A4, A5

Phòng để tư trang cá nhân: Nhà đa năng (Ngay cổng trường)

V. Hiệu lệnh trống:

Nội dung công việc

Hiệu lệnh trống

Thời gian

Ngữ văn

Tiếng Anh

Toán

Lịch sử

Tập trung

1 hồi 3 tiếng            

06h45

13h15

06h45

13h15

Gọi thí sinh vào phòng thi

9 tiếng

07h00

13h30

07h00

13h30

Phát đề thi

6 tiếng

07h25

13h55

07h25

13h55

Tính giờ làm bài

3 tiếng

07h30

14h00

07h30

14h00

Còn 15 phút

1 tiếng

09h15

14h45

09h15

14h45

Hết giờ làm bài

1 hồi dài

09h30

15h00

09h30

15h00

VI. Quy định thi (Trích Quy định thi ban hành theo Quyết định số: 98/QĐ-SGDĐT ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cao Bằng)

Điều 7. Trách nhiệm của thí sinh

1. Có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định, chấp hành hiệu lệnh của HĐCT và hướng dẫn của cán bộ coi thi (CBCT). Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được dự thi.

2. Xuất trình thẻ dự thi cho CBCT khi gọi đến tên và số báo danh của mình. CBCT cho phép thí sinh mới được vào phòng thi, ngồi đúng chỗ ghi số báo danh trong phòng thi.

3. Khi nhận đề thi, thí sinh phải kiểm soát kỹ số trang và chất lượng các trang in. Nếu phát hiện thấy đề thi thiếu trang hoặc rách, hỏng, nhòe, mờ phải báo cáo ngay với CBCT, chậm nhất 15 phút sau khi phát đề.

4. Không trao đổi bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ, hành động gian lận và làm mất trật tự phòng thi. Muốn phát biểu phải giơ tay để báo cáo CBCT. Khi được phép, thí sinh báo cáo với CBCT ý kiến của mình. 

5. Bài thi chỉ được viết bằng một màu mực (không dùng mực đỏ), không đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng, không viết bằng bút chì (trừ trường hợp vẽ đường tròn bằng compa); phần viết hỏng phải gạch chéo; không tẩy, xóa bằng bất kỳ hình thức nào.

6. Từng buổi thi, ký tên vào bảng ghi tên dự thi.

7. Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, phải ngừng làm bài ngay.

8. Khi nộp bài thi, phải ghi rõ số tờ giấy thi đã nộp và ký xác nhận vào phiếu thu bài thi; thí sinh không làm được bài cũng phải nộp tờ giấy thi. Không nộp giấy nháp.

9. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài của môn thi, trước khi ra khỏi phòng thi phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp.

10. Trong trường hợp đặc biệt, chỉ được ra khỏi phòng thi khi có sự cho phép của CBCT và phải chịu sự giám sát của CBCT ngoài phòng thi hoặc cán bộ của HĐCT do Chủ tịch HĐCT phân công.

11. Khi có sự việc bất thường xảy ra, phải tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn của CBCT hoặc thành viên của HĐCT do Chủ tịch HĐCT phân công.

12. Các vật dụng được mang vào phòng thi: Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không có thẻ nhớ và không có chức năng soạn thảo văn bản, Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành, không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì).

Điều 17. Phúc khảo bài thi, hồ sơ thi

            1. Mọi thí sinh đều có quyền xin phúc khảo điểm bài thi, thông tin hồ sơ dự thi.

2. Trình tự và thủ tục

a) Thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi, thông tin hồ sơ dự thi trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả của kỳ thi.

b) Thủ tục:

- Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo cho trường THPT nơi nộp hồ sơ dự thi;

- Trường THPT lập danh sách thí sinh đề nghị phúc khảo trong đó ghi rõ điểm bài thi của môn xin phúc khảo, các thông tin hồ sơ cần phúc khảo, nộp Sở GDĐT danh sách đề nghị phúc khảo và đơn xin phúc khảo của thí sinh;

- Sở GDĐT có trách nhiệm tiếp nhận và chuyển đến HĐPK toàn bộ danh sách và đơn xin phúc khảo của thí sinh.

c) Đối với mỗi kỳ thi, việc phúc khảo chỉ thực hiện một lần.

Điều 22. Khen thưởng

1. Đối tượng khen thưởng: Công chức, viên chức, những người tham gia tổ chức và thí sinh có thành tích trong tổ chức kỳ thi.

2. Hình thức khen thưởng

a) Tuyên dương trước HĐRĐT, HĐCT, Tổ phách, HĐChT, HĐPK và thông báo về đơn vị công tác, học tập.

b) Giấy khen do Giám đốc Sở GDĐT cấp.

3. Hồ sơ và thủ tục

HĐRĐT, HĐCT, Tổ phách, HĐChT, HĐPK là đơn vị có trách nhiệm xem xét, quyết định khen thưởng trong phạm vi quyền hạn và lập hồ sơ đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng đối với những công chức, viên chức, những người tham gia tổ chức và thí sinh có thành tích trong tổ chức kỳ thi.

Điều 23. Xử lý thông tin phản ánh về tiêu cực trong kỳ thi

1. Cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy định thi

a) Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy định thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

b) Người có bằng chứng về vi phạm Quy định thi báo ngay cho nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy định thi để kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tiếp nhận và xử lý các tố cáo vi phạm Quy định thi được thực hiện theo pháp luật về tố cáo.

2. Nơi tiếp nhận thông tin, bằng chứng về vi phạm Quy định thi

a) BCĐ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

b) Thanh tra Sở GDĐT.

3. Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm Quy định thi:

a) Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng theo quy định; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng theo thẩm quyền hoặc chuyển thông tin, bằng chứng đến cơ quan có thẩm quyền xác minh, xử lý.

b) Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm Quy định thi theo thông tin đã được cung cấp.

c) Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, cấp có thẩm quyền để xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm Quy định thi.

   Điều 24. Xử lý vi phạm

1. Đối với những người tham gia kỳ thi

a) Công chức, viên chức, những người tham gia công tác thi có hành vi vi phạm Quy định thi thì tùy theo mức độ sẽ bị đình chỉ công tác thi và đề nghị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định của pháp luật về công chức, viên chức để xử lý kỷ luật theo các hình thức sau:

- Khiển trách đối với người phạm lỗi nhẹ trong khi thi hành nhiệm vụ;

- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện; đồng thời xử lý cảnh cáo đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:

+ Ra đề thi sai hoặc ra đề ngoài chương trình;

          + Mang những tài liệu, vật dụng trái phép vào khu vực làm đề thi, phòng thi, phòng chấm thi, khu vực làm phách và nhập điểm;

+ Thiếu trách nhiệm trong việc chuẩn bị cho kỳ thi, làm ảnh hưởng tới kết quả kỳ thi;

+ Thiếu trách nhiệm khi coi thi, để cho thí sinh quay cóp, mang và sử dụng tài liệu, vật dụng trái phép trong phòng thi;

+ Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm thi hoặc cộng điểm có nhiều sai sót.

- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện; đồng thời tuỳ theo mức độ vi phạm có thể hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức, buộc thôi việc đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:

+ Gian lận, làm sai lệch sự thật về hồ sơ của thí sinh;

          + Trực tiếp giải bài cho thí sinh trong lúc đang thi;

+ Làm lộ số phách bài thi;

+ Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh;

+ Làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài, vận chuyển, bảo quản, chấm thi;

+ Sửa chữa, thêm bớt vào bài làm của thí sinh;

+ Làm sai lệch điểm trên bài thi, trên phiếu chấm thi.

- Đình chỉ công tác thi ngay sau khi bị phát hiện, đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:

          + Làm lộ đề thi; mua, bán đề thi;

          + Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào khu vực thi trong thời gian thi;

          + Tráo bài thi trong thời gian chấm thi;

+ Gian lận thi có tổ chức.

b) Các hình thức xử lý vi phạm quy định trên do Thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ ra quyết định theo các quy định về xử lý kỷ luật hiện hành và đề nghị của HĐRĐT, HĐCT, Tổ phách, HĐChT, HĐPK.

c) Những người không phải là công chức, viên chức tham gia công tác thi có hành vi vi phạm Quy định thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi), nếu có đủ chứng cứ, tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật lao động, pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính và quy định của pháp luật có liên quan.

d) Trong quá trình tổ chức kỳ thi, khi phát hiện sai phạm, cấp ra quyết định thành lập các hội đồng và Tổ phách có thẩm quyền đình chỉ công tác thi đối với CTHĐ, Phó CTHĐ của các HĐRĐT, HĐCT, HĐChT, HĐPK, Tổ trưởng và Tổ phó Tổ phách; Chủ tịch HĐRĐT, HĐCT, HĐChT, HĐPK, Tổ trưởng Tổ phách có thẩm quyền đình chỉ công tác thi đối với những người tham gia tổ chức kỳ thi tại Hội đồng, Tổ do mình phụ trách.

2. Đối với thí sinh

Mọi vi phạm Quy định thi đều bị lập biên bản, xử lý kỷ luật và thông báo cho thí sinh.

a) Khiển trách: Đối với những thí sinh phạm lỗi một lần: nhìn bài hoặc trao đổi bài với thí sinh khác; Hình thức này do giám thị quyết định tại biên bản được lập.

b) Cảnh cáo: Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị khiển trách một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy định thi ở mức khiển trách; trao đổi bài làm hoặc giấy nháp với thí sinh khác; chép bài của thí sinh khác hoặc để thí sinh khác chép bài của mình; Hình thức kỷ luật cảnh cáo do giám thị quyết định tại biên bản được lập, kèm tang vật (nếu có).

c) Đình chỉ thi:

- Đối với các thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm Quy định thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái quy định tại khoản 12, Điều 7 Quy định thi này vào phòng thi; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác;

- Giám thị lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Chủ tịch HĐCT quyết định đình chỉ thi. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho giám thị và ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định; Thí sinh chỉ được ra khỏi khu vực thi sau khi hết 2/3 (hai phần ba) thời gian làm bài thi của buổi thi;

- Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

d) Trừ điểm bài thi

- Thí sinh bị khiển trách trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 25% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Thí sinh bị cảnh cáo trong khi thi bài thi nào sẽ bị trừ 50% tổng số điểm bài thi của bài thi đó;

- Những bài thi có đánh dấu bị phát hiện trong khi chấm sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài;

- Cho điểm 0 (không): Bài thi có hai bài làm trở lên; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định;

- Thí sinh bị đình chỉ thi bài thi nào sẽ bị điểm 0 (không) bài thi đó và không được tiếp tục dự thi các bài thi tiếp theo;

Việc trừ điểm bài thi nêu trên do Tổ trưởng Tổ phách quyết định căn cứ biên bản xử lý vi phạm của HĐCT hoặc căn cứ vào biên bản của HĐChT.

đ) Hủy bỏ kết quả thi đối với những thí sinh: Viết, vẽ vào tờ giấy thi những nội dung không liên quan đến bài thi; để người khác thi thay hoặc làm bài thay cho người khác dưới mọi hình thức; sửa chữa, thêm bớt vào bài làm sau khi đã nộp bài; dùng bài của người khác để nộp. Căn cứ báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch HĐCT hoặc HĐChT, Giám đốc Sở GDĐT ra quyết định hủy bỏ kết quả thi.

e) Hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật đối với những thí sinh vi phạm một trong các lỗi sau đây:

- Giả mạo hồ sơ để hưởng chế độ ưu tiên;

- Sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp;

- Để người khác dự thi thay, làm bài thay dưới mọi hình thức;

- Có hành động gây rối, phá hoại kỳ thi; hành hung những người tham gia công tác tổ chức thi hoặc thí sinh khác.

f) Đối với các vi phạm có dấu hiệu hình sự thì các cơ quan quản lý giáo dục lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định; đối với các trường hợp vi phạm khác, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các hình thức đã quy định tại Điều này.

3. Đối với người thi hộ

a) Hủy kết quả thi tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục tại các kỳ thi cùng năm.

b) Buộc thôi học nếu đang theo học tại các cơ sở giáo dục.

c) Đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả vi phạm.

4. Hồ sơ, thủ tục và thẩm quyền kỷ luật đối với thí sinh dự thi

a) Hồ sơ

- Tại các HĐCT

+ Biên bản tại thời điểm vi phạm, có chữ ký của hai CBCT trong phòng thi

+ Biên bản xét kỷ luật của HĐCT (ghi rõ hình thức vi phạm, mức kỷ luật và mức trừ điểm hoặc hủy kết quả của bài thi);

+ Tài liệu và các vật chứng thu được (nếu có).

- Tại các HĐChT

+ Biên bản của tổ chấm thi;

+ Biên bản xét kỷ luật của HĐChT (ghi rõ hình thức vi phạm, mức kỷ luật và mức trừ điểm hoặc hủy kết quả của bài thi);

+ Bài thi của thí sinh vi phạm.

b) Thẩm quyền

- Chủ tịch HĐCT

+ Xem xét, quyết định và công bố các hình thức kỷ luật đối với thí sinh: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ thi trước HĐCT;

+ Lập biên bản về các trường hợp kỷ luật khác không thuộc quyền hạn của HĐCT để báo cáo cấp có thẩm quyền.

- Chủ tịch HĐChT

+ Xem xét và lập biên bản đối với bài thi có hai bài làm trở lên; bài thi có chữ viết của hai người trở lên; những phần của bài thi viết trên giấy nháp, giấy không đúng quy định; đồng thời bàn giao biên bản cho Tổ phách để xử lý;

+ Xem xét kỷ luật theo biên bản của các tổ chấm chuyển đến;

+ Xét kỷ luật và lập biên bản đề nghị mức kỷ luật.

- Sở GDĐT có trách nhiệm tập hợp toàn bộ hồ sơ để thực hiện các việc sau: gửi đến Tổ phách những hồ sơ kỷ luật có liên quan đến điểm bài thi, kết quả thi của các HĐCT trước khi bắt đầu thực hiện công tác làm phách.

5. Đối với những người có trách nhiệm duyệt kết quả thi mà cố tình làm sai lệch thì tùy theo mức độ, tính chất và hậu quả, Giám đốc Sở GDĐT quyết định hình thức kỷ luật từ khiển trách đến cách chức hoặc đề nghị truy tố trước pháp luật.

6. Sau khi các Hội đồng thi kết thúc công việc, nếu phát hiện những hành vi vi phạm thì Thanh tra Sở GDĐT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét, trình người có thẩm quyền quyết định xử lý vi phạm theo quy định trên.

7. Các hình thức xử lý kỷ luật phải được công bố trước các Hội đồng thi, thông báo về trường phổ thông nơi thí sinh theo học, thông báo cho gia đình thí sinh biết, thông báo đến địa phương nơi cư trú, cơ quan nơi công tác.

VII. Lịch công tác của Hội đồng tuyển sinh:

 

Thời gian

 

Nội dung công việc

 

 

Địa điểm

08h00   11/6/2021

Thí sinh tập trung học  Quy chế thi

Tại các phòng thi (Học sinh dự thi có mặt đầy đủ)

12/6/2021

 07 giờ 00 thi môn Văn (120’)

 13giờ 30 thi môn Tiếng Anh(120’)

THPT Hòa An

 

13/6/2021

 07 giờ 00 thi môn  Toán (120’)

13giờ 30 thi môn Lịch sử (60’)

THPT Hòa An

22/6/2021

Công bố kết quả thi

Bảng tin  trường THPT Hòa An, Website của Trường.

22-24/6/2021

Nhận đơn xin phúc khảo (Làm việc trong giờ hành chính). Số điện thoại liên hệ 0985215115

Phòng hành chính trường THPT Hòa An

27/7/2021

Công bố kết quả trúng tuyển

Bảng tin  trường THPT Hòa An, Website của Trường.

02/8/2021

8h00, tập trung học sinh trúng tuyển

Tại sân trường THPT Hòa An

VIII. Những lưu ý:

- Thí sinh phải đeo khẩu trang khi đến Trường làm thủ tục dự thi và tham gia các buổi thi.

- Trước khi vào khuôn viên trường thí sinh được cán bộ y tế kiểm tra y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (Đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, ...).

- Những học sinh có biểu hiện ho, sốt được cán bộ hướng dẫn lối đi riêng, thi ở phòng thi riêng.

- Thí sinh thường xuyên truy cập trang Web của trường http://thpthoaan.socaobang.edu.vn/ để biết thông tin về Kỳ thi.

- Thí sinh tuyệt đối không mang theo các thiết bị thu phát thông tin vào khu vực thi.

- Số liên lạc trực thi: 02063860111.

IX. Sơ đồ phòng thi:

 Cầu  Cầu   Cầu thang   Cầu thang (II)       
P.06thangP.07P.08thangP.09P.10 P.11P.12P.DPP.DP(I)       
               Dãy nhà hiệu bộ  Ga ra để xe GV    
        Sân khấu       
       Nhà 
 Cầu   Cầu(II)(II)           đa 
P.05thangP.04P.03P.02thangP.01(I)            năng
         Sân trường  CầuY tế    (Để đồ HS)
               thangPhòng họp    
   Cầu    (II)               
  P. TinthangP. Tin Thư viện(I)            Cổng trường
                       
 P.Tiếng AnhCầu thang                    
                       
Nhà để xe học sinh        Phòng     
         bảo vệ    

 

 

  •  
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội