A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10

Đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 

Thời gian nhận Đơn: 21-24/6/2021

Địa điểm nhận Đơn: Văn phòng Trường THPT Hòa An (0985215115)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

                                                                                       

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022

 

Kính gửi:

- Hội đồng tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Hòa An;

- Hội đồng tuyển sinh lớp 10 tỉnh Cao Bằng .

 

Số báo danh: ............................................. Số CMTND: ................................................

Họ và tên thí sinh: .................................................................... Giới tính: .......................

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................................. Dân tộc: .......................

Nơi sinh: ...................................................................Số điện thoại:.................................

Đã dự Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 tại Trường THPT Hòa An.

Đề nghị phúc khảo điểm bài thi các môn sau:

STT

Môn thi

Phòng thi

Điểm thi công bố

Ghi chú

 

1

Toán

 

 

 

2

Tiếng Anh

 

 

 

3

Ngữ văn

 

 

 

4

Lịch sử

 

 

 

                           

Chú ý: Thí sinh chỉ ghi phòng thi và điểm bài thi vào dòng của các môn thi đề nghị phúc khảo.

Tôi xin cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

 

                                                                     ..................., ngày ....... tháng 6  năm 2021

                                                                                                                  Thí sinh đề nghị phúc khảo

                                                                                                                          (Ký, ghi rõ họ tên)


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội