A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh sách phòng thi tuyển sinh lớp 10 THPT Hòa An năm học 2021-2022

Danh sách 12 phòng thi

DANH SÁCH 12 PHÒNG THI TUYỂN SINH LỚP 10

NĂM HỌC 2021-2022

UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 01HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.001BẾ QUỐC AN17/10/2006THCS Đức Long 
213.002HÀ THỊ NGỌC AN10/01/2006THCS Đức Long 
313.003CAO NGỌC ANH11/03/2006THCS Nước Hai 
413.004PHẠM THỊ NGỌC ANH13/10/2006THCS Bế Triều 
513.005ĐÀM THỊ ANH16/11/2006THCS Quang Trung 
613.006LƯƠNG MAI ANH01/05/2006THCS Nước Hai 
713.007NGUYỄN PHƯƠNG ANH26/06/2006THCS Nước Hai 
813.008TRỊNH THỊ LAN ANH14/11/2006PTDTBT THCS Ngũ Lão 
913.009NÔNG THỊ MINH ÁNH17/09/2006THCS Nam Tuấn 
1013.010VI NGỌC ÁNH18/10/2006THCS Đức Long 
1113.011TRẦN THỊ NINH BẰNG12/10/2006THCS Nước Hai 
1213.012HOÀNG KIM BẢO31/07/2006THCS Đức Long 
1313.013NGUYỄN XU BIN15/10/2005THCS Nước Hai 
1413.014BẾ HẢI BÌNH07/02/2006THCS Bình Long 
1513.015NGUYỄN THANH BÌNH31/01/2006THCS Nước Hai 
1613.016TRẦN HỮU BÌNH21/06/2006THCS Nước Hai 
1713.017ĐÀM THỊ BÌNH14/02/2006THCS Bế Triều 
1813.018HOÀNG THỊ MINH CHÂU24/12/2006THCS Bế Triều 
1913.019NÔNG MÃ CHI23/04/2006THCS Hồng Việt 
2013.020PHAN YẾN CHI31/03/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
2113.021DƯƠNG MINH CHIẾN19/08/2006THCS Nước Hai 
2213.022LƯƠNG ĐỨC CHÍNH16/12/2006THCS Bế Triều 
2313.023HỨA ĐỨC CHÍNH27/09/2006THCS Đức Long 
2413.024LƯƠNG ĐÌNH CHUẨN30/09/2006THCS Bế Triều 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 02HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.025LƯƠNG THANH CHUẨN11/01/2006THCS Trương Lương 
213.026NÔNG THẾ CHUẨN09/06/2006THCS Trương Lương 
313.027MAI ĐỨC CHUNG18/01/2006THCS Nước Hai 
413.028NÔNG VĂN CƯỜNG10/09/2006THCS Trương Lương 
513.029TRIỆU VĂN CƯỜNG19/05/2006THCS Trương Lương 
613.030BẾ NGỌC DIỆP11/04/2006THCS Nước Hai 
713.031BẾ THỊ DIỆP15/10/2006THCS Bình Long 
813.032BÙI NGỌC DIỆP14/07/2006THCS Nước Hai 
913.033HOÀNG THỊ DIỆP26/06/2006THCS Đại Tiến 
1013.034HOÀNG THỊ THU DIỆU12/11/2006THCS Dân Chủ 
1113.035HOÀNG THU DIỆU12/08/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
1213.036HOÀNG XUÂN DIỆU26/10/2006THCS Hồng Việt 
1313.037LÊ THỊ HỒNG DIỆU04/04/2006THCS Bình Long 
1413.038HOÀNG ĐỨC DUY13/04/2006THCS Bình Long 
1513.039LÊ THỊ MỸ DUYÊN30/08/2006THCS Đại Tiến 
1613.040LỤC ANH DŨNG02/12/2006THCS Nước Hai 
1713.041BAN THỊ THÙY DƯƠNG01/05/2006THCS Hồng Việt 
1813.042HOÀNG THUỲ DƯƠNG19/10/2006THCS Nước Hai 
1913.043LẠC QUÝ DƯƠNG08/11/2006THCS Bình Long 
2013.044TRẦN QUANG DỰ25/03/2006THCS Nước Hai 
2113.045BÀNG LÝ KHÁNH DUY14/09/2006THCS Dân Chủ 
2213.046VŨ MẠNH DŨNG24/05/2006THCS Dân Chủ 
2313.047LƯU THỊ MAI ĐÀO06/11/2006THCS Hồng Việt 
2413.048HOÀNG ĐÌNH ĐẠI04/07/2006THCS Hồng Việt 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 03HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.049HOÀNG HẢI VĨNH ĐAN25/09/2004PTDTBT THCS Phan Thanh 
213.050BẾ LƯƠNG ĐẠI21/12/2006THCS Nước Hai 
313.051HOÀNG HẢI ĐĂNG03/10/2006THCS Đại Tiến 
413.052NGUYỄN NÔNG HẢI ĐĂNG09/05/2006THCS Nước Hai 
513.053PHÙNG DUY ĐẠT12/01/2006THCS Bế Triều 
613.054LA THỊ ĐÊM07/03/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
713.055HOÀNG THỊ HỒNG ĐIỆP08/12/2006THCS Đại Tiến 
813.056NÔNG THỊ NGỌC ĐOAN08/05/2006THCS Bình Long 
913.057BÀNG THỊ ĐOAN08/06/2006THCS Dân Chủ 
1013.058BÀNH VĂN ĐƯƠNG22/10/2005THCS Hồng Việt 
1113.059HOÀNG CÔNG ĐỨC09/11/2006THCS Nước Hai 
1213.060HOÀNG MINH ĐỨC28/06/2006THCS Nước Hai 
1313.061HOÀNG TRUNG ĐỨC07/08/2006THCS Nước Hai 
1413.062HOÀNG HẢI ĐỨC24/01/2006THCS Nam Tuấn 
1513.063HOÀNG MINH ĐỨC24/01/2006THCS Nam Tuấn 
1613.064HÀ THUỲ GIANG20/07/2006THCS Dân Chủ 
1713.065LƯU HƯƠNG GIANG12/09/2006THCS Nước Hai 
1813.066LÊ HƯƠNG GIANG15/12/2006THCS Nước Hai 
1913.067LƯU THỊ HƯƠNG GIANG28/06/2006THCS Bế Triều 
2013.068ÂU THI THU HÀ09/08/2006THCS Trương Lương 
2113.069ĐẶNG BẾ NGỌC HÀ29/10/2006THCS Nước Hai 
2213.070HOÀNG NÔNG MINH HẢI21/11/2006THCS Nước Hai 
2313.071HOÀNG HẢI23/07/2006THCS Đức Long 
2413.072SẠCH HOÀNG HẢI08/02/2006THCS Bế Triều 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 04HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.073LƯƠNG HỒNG HẢO02/09/2006THCS Đức Long 
213.074NÔNG THU HẠNH25/08/2005THCS Bế Triều 
313.075LƯƠNG MINH HẠNH28/08/2006THCS Bế Triều 
413.076DƯƠNG THỊ HIÊN23/10/2006THCS Đức Long 
513.077LÊ THU HIỀN06/12/2006THCS Đức Long 
613.078ĐÀM TRỌNG HIẾN08/03/2006THCS Đức Long 
713.079BẾ THỊ THU HIỀN31/01/2006THCS Đại Tiến 
813.080NÔNG THỊ DIỆU HIỀN23/10/2006THCS Dân Chủ 
913.081BẾ TRUNG HIẾU11/03/2006THCS Nam Tuấn 
1013.082SẦM VĂN HIỆP18/03/2005THCS Đức Long 
1113.083DƯƠNG MINH HIẾU07/06/2006THCS Bình Long 
1213.084LÊ NGỌC HIẾU17/09/2005THCS Nước Hai 
1313.085LƯƠNG THỊ HỒNG HOA24/11/2006THCS Hồng Việt 
1413.086NGUYỄN TRUNG HOÀ27/05/2006THCS Nước Hai 
1513.087LƯƠNG THỊ TRUNG HOA08/07/2006THCS Trương Lương 
1613.088ĐÀM TRỌNG HOÀN08/03/2006THCS Đức Long 
1713.089LÊ HUY HOÀNG28/07/2006THCS Hồng Việt 
1813.090LÊ HUY HOÀNG13/08/2006THCS Nước Hai 
1913.091SẦM HUY HOÀNG19/12/2006THCS Đức Long 
2013.092TỐNG KHÁNH HÒA04/06/2006THCS Nam Tuấn 
2113.093CHU THỊ PHƯƠNG HOÀI09/01/2006THCS Nước Hai 
2213.094ĐINH THU HOÀI24/12/2006THCS Nước Hai 
2313.095TRIỆU QUANG HOÀI23/12/2006THCS Nước Hai 
2413.096BẾ HUY HOÀNG10/09/2006THCS Nước Hai 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 05HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.097LÊ TRIỆU HẢI HOÀNG18/06/2006THCS Nước Hai 
213.098LÔ QUANG HOÀNG23/12/2006THCS Đại Tiến 
313.099LÔ QUANG BẢO HOÀNG28/02/2006THCS Nước Hai 
413.100NGUYỄN LÂM HOÀNG05/10/2006THCS Nước Hai 
513.101TRƯƠNG THỊ HỒNG18/02/2006THCS Trương Lương 
613.102TRIỆU VĂN HỢP27/02/2006THCS Bình Long 
713.103BẾ KIM HUẤN05/01/2006THCS Nước Hai 
813.104NGÔ THỊ HUỆ27/05/2006THCS Dân Chủ 
913.105HOÀNG HỒNG HUỆ18/11/2006THCS Dân Chủ 
1013.106DƯƠNG VĂN HUY26/02/2006THCS Đức Long 
1113.107ĐÀM QUANG HUY21/10/2006THCS Đức Long 
1213.108HOÀNG VĂN HUY11/06/2006THCS Đức Long 
1313.109LÃNH GIA HUY29/07/2006THCS Dân Chủ 
1413.110LƯƠNG XUÂN HUY18/08/2006THCS Bế Triều 
1513.111NÔNG THỊ THANH HUYỀN22/04/2005THCS Đức Long 
1613.112LÊ VĂN HƯNG21/02/2006THCS Hồng Việt 
1713.113HOÀNG VŨ HUY15/06/2006THCS Bình Long 
1813.114TRIỆU QUỐC HUY09/05/2006THCS Nước Hai 
1913.115ĐẶNG THỊ THANH HUYỀN19/10/2006THCS Nước Hai 
2013.116HOÀNG ĐÀM VĨNH HƯNG10/10/2006THCS Nước Hai 
2113.117HỨA LỤC HƯNG03/11/2006THCS Đức Long 
2213.118NÔNG TUẤN HƯNG11/10/2006THCS Đức Long 
2313.119TRƯƠNG TUẤN HƯNG22/01/2006THCS Bế Triều 
2413.120LÃ THỊ LAN HƯƠNG03/01/2006THCS Bình Long 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 06HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.121HOÀNG THỊ THU HƯỜNG20/02/2006THCS Đức Long 
213.122BẾ LA HƯỞNG10/01/2006THCS Đức Long 
313.123LÃNH VĂN KHÁNH15/10/2006THCS Dân Chủ 
413.124NÔNG QUỐC KHÁNH16/07/2006THCS Đại Tiến 
513.125SẦM NÔNG ANH KHOA23/12/2006THCS Đức Long 
613.126HOÀNG ĐỨC KIÊN01/01/2006THCS Hồng Việt 
713.127TRIỆU QUỐC KIÊN17/06/2006THCS Dân Chủ 
813.128TRIỆU HOÀNG KIM03/09/2006THCS Nước Hai 
913.129HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN09/06/2006THCS Nước Hai 
1013.130NGUYỄN THỊ THU LAN31/07/2006THCS Bình Long 
1113.131NÔNG TRƯƠNG LAN21/01/2007THCS Dân Chủ 
1213.132ĐINH ÁI LỆ25/09/2006THCS Bế Triều 
1313.133LÝ LỤC LỆ08/11/2005THCS Đức Long 
1413.134PHẠM NGỌC LINH16/05/2006THCS Nước Hai 
1513.135DÙNG THÙY LINH01/03/2006THCS Bế Triều 
1613.136LÒ THỊ DIỆU LINH03/09/2006THCS Trương Lương 
1713.137CAM PHƯƠNG LOAN09/11/2006THCS Nước Hai 
1813.138BẾ GIA LONG18/11/2006THCS Nước Hai 
1913.139NGUYỄN THÀNH LUÂN12/03/2006THCS Bình Long 
2013.140NGUYỄN THỊ LUẬT01/08/2006THCS Dân Chủ 
2113.141LỤC THỊ LỰU11/10/2006THCS Trương Lương 
2213.142ĐINH THỊ NGỌC LY19/11/2006THCS Bình Long 
2313.143HOÀNG THỊ LY25/12/2006THCS Bình Long 
2413.144NGUYỄN MINH LÝ02/04/2006THCS Nước Hai 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 07HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.145LƯƠNG TUYẾT MAI14/06/2006THCS Nước Hai 
213.146BẾ ĐỨC MẠNH14/12/2006THCS Nước Hai 
313.147TRƯƠNG ĐỨC MẠNH31/12/2006THCS Bình Long 
413.148HOÀNG DIỆU MINH26/07/2006THCS Hồng Việt 
513.149LỤC ANH MINH01/05/2006THCS Nước Hai 
613.150LỤC HÀ MINH01/05/2006THCS Nước Hai 
713.151LÝ BẢO MINH11/08/2006THCS Đức Long 
813.152VƯƠNG ĐỨC MINH20/06/2006THCS Bế Triều 
913.153HOÀNG THỊ TRÀ MY03/01/2006THCS Hồng Việt 
1013.154ĐOÀN THỊ TRÀ MY16/12/2006THCS Nước Hai 
1113.155HOÀNG HÀ MY08/03/2006THCS Nước Hai 
1213.156HOÀNG THỊ NGÀ17/03/2006THCS Hồng Việt 
1313.157HÀ LƯƠNG KIM NGÂN20/01/2006THCS Bế Triều 
1413.158TRIỆU THỊ KIM NGÂN26/06/2006THCS Nước Hai 
1513.159VI ĐỨC NGHĨA30/10/2005THCS Nước Hai 
1613.160NGUYỄN MINH NGỌC19/08/2006THCS Đức Long 
1713.161DƯƠNG THẢO NGUYÊN05/03/2006THCS Đức Long 
1813.162TRẦN BẰNG NGUYÊN29/05/2006THCS Bế Triều 
1913.163NÔNG MINH NGUYỆT23/04/2006THCS Nam Tuấn 
2013.164ĐỖ MINH NHẬT09/09/2006THCS Nước Hai 
2113.165LÊ UYÊN NHI27/09/2006THCS Nước Hai 
2213.166LƯƠNG THỊ NƯƠNG02/04/2006THCS Trương Lương 
2313.167BAN THỊ OANH01/05/2006THCS Nam Tuấn 
2413.168DƯƠNG LƯƠNG MINH PHÚC30/10/2006THCS Nước Hai 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 08HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.169TRƯƠNG VĂN PHÚC26/02/2006THCS Bình Long 
213.170LƯU THỊ PHƯƠNG10/07/2006THCS Hồng Việt 
313.171LINH NGỌC PHƯỢNG15/10/2006THCS Hồng Việt 
413.172HOÀNG BÍCH PHƯỢNG31/12/2006THCS Bình Long 
513.173LÊ NGỌC QUÂN02/03/2006THCS Hồng Việt 
613.174LỤC MINH QUÂN12/02/2006THCS Dân Chủ 
713.175HOÀNG VĂN QUẾ14/09/2006THCS Bình Long 
813.176LÝ ĐÀM QUYỀN30/09/2006THCS Đại Tiến 
913.177LÂM THỊ QUỲNH19/08/2006THCS Nước Hai 
1013.178ĐẶNG NHƯ QUỲNH16/06/2006THCS Đức Long 
1113.179HOÀNG THỊ NGỌC QUỲNH17/07/2006THCS Nước Hai 
1213.180HOÀNG LONG SƠN31/05/2006THCS Nước Hai 
1313.181HOÀNG VĂN SƠN12/11/2004THCS Dân Chủ 
1413.182LÝ VĂN SỰ05/07/2006THCS Đức Long 
1513.183DƯƠNG ĐỨC TÀI27/06/2006THCS Đức Long 
1613.184HOÀNG VỸ TÂM21/11/2006THCS Dân Chủ 
1713.185NÔNG VĂN TÂM01/03/2006THCS Dân Chủ 
1813.186NÔNG THỊ THANH TẦM06/01/2006THCS Dân Chủ 
1913.187LƯU NGỌC TÂN25/10/2006THCS Đại Tiến 
2013.188LÊ PHƯƠNG THANH09/10/2006THCS Nước Hai 
2113.189TRẦN NGỌC THÀNH16/12/2006THCS Nước Hai 
2213.190NGUYỄN PHƯƠNG THẢO27/09/2006THCS Nước Hai 
2313.191NÔNG THỊ PHƯƠNG THẢO26/01/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
2413.192PHẠM THANH THẢO19/05/2006THCS Bế Triều 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 09HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.193NÔNG HỒNG THÁI14/05/2005THCS Nước Hai 
213.194NGUYỄN TRUNG THÀNH16/11/2006THCS Dân Chủ 
313.195LÃNH PHƯƠNG THẢO06/11/2006THCS Dân Chủ 
413.196NÔNG PHƯƠNG THẢO18/07/2006THCS Đức Long 
513.197NÔNG THỊ THANH THẢO18/11/2006THCS Đức Long 
613.198TRƯƠNG VI THẢO27/01/2006THCS Nước Hai 
713.199TRƯƠNG VĂN VIỆT THÁI06/01/2006THCS Đức Long 
813.200NÔNG NGUYỄN THĂNG15/11/2006THCS Đức Long 
913.201LỤC THỊ KIM THÊU18/09/2006THCS Dân Chủ 
1013.202TRƯƠNG HỮU THIỆN02/10/2006THCS Bình Long 
1113.203HOÀNG THIÊN06/08/2006THCS Nước Hai 
1213.204HOÀNG XUÂN THIÊN19/08/2006THCS Nước Hai 
1313.205LONG HOÀNG THIÊN05/02/2006THCS Nước Hai 
1413.206HOÀNG MINH THIỆN23/01/2006THCS Đức Long 
1513.207LỤC QUANG THỊNH24/10/2006THCS Đức Long 
1613.208BAN CHÍ THỌ29/01/2006THCS Hồng Việt 
1713.209NGÔ VĂN THÔNG11/06/2006THCS Dân Chủ 
1813.210HOÀNG ANH THƠ06/10/2006THCS Bế Triều 
1913.211LÝ THỊ THƠ03/03/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
2013.212HỨA THỊ THU19/06/2005THCS Đức Long 
2113.213PHẠM HOÀI THU02/10/2006PTDT Nội Trú Hòa An 
2213.214BẾ LĂNG THUẦN25/12/2006THCS Nước Hai 
2313.215BAN ĐỨC THUYỀN10/11/2006THCS Hồng Việt 
2413.216NÔNG THỊ MINH THƯ22/07/2006THCS Nước Hai 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 10HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.217CHU THỊ HOÀI THU24/01/2006THCS Đại Tiến 
213.218LÃNH ĐỨC THUẬN16/07/2006THCS Dân Chủ 
313.219NÔNG MINH THUẬN21/07/2006THCS Dân Chủ 
413.220HOÀNG THỊ THANH THÚY05/12/2006THCS Dân Chủ 
513.221HOÀNG THỊ MINH THƯ10/10/2006THCS Đức Long 
613.222NGUYỄN HÀ THƯƠNG04/11/2006THCS Bế Triều 
713.223LÃNH CAO THƯỢNG13/07/2006THCS Dân Chủ 
813.224NÔNG THỊ THỦY TIÊN15/10/2006THCS Đức Long 
913.225PHAN VIỆT TIẾN25/02/2006THCS Bế Triều 
1013.226TRƯƠNG QUỐC TOẢN17/11/2006THCS Trương Lương 
1113.227NGUYỄN LÊ TOÀN14/03/2006THCS Nước Hai 
1213.228NÔNG HÀ TỚI15/08/2004THCS Nam Tuấn 
1313.229KHÚC NGỌC TRANG01/02/2006THCS Nước Hai 
1413.230MÃ THỊ THU TRANG08/03/2006THCS Nước Hai 
1513.231NGUYỄN THUỲ TRANG19/09/2006THCS Nước Hai 
1613.232NÔNG THỊ THANH TRÀ02/11/2005THCS Bình Long 
1713.233NGUYỄN THỊ TRANH02/03/2006THCS Đức Long 
1813.234HOÀNG THỊ THANH TRÀ06/05/2006THCS Nước Hai 
1913.235BẾ THỊ MAI TRÂM20/12/2006THCS Nước Hai 
2013.236VŨ THỊ NGỌC TRÂM26/12/2006THCS Dân Chủ 
2113.237PHẠM KIỀU TRINH12/03/2006THCS Hồng Việt 
2213.238DƯƠNG TRỌNG TRINH08/12/2006THCS Nước Hai 
2313.239LÊ KIỀU TRINH28/06/2006THCS Bình Long 
2413.240NÔNG NGUYỄN TRÌNH01/01/2006THCS Đức Long 
 Ấn định danh sách gồm 24 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận 
      
UBND TỈNH CAO BẰNGCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
      
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - THPT năm học 2021 - 2022
Khóa thi ngày 12 tháng 06 năm 2021
 PHÒNG THI SỐ: 11HỘI ĐỒNG COI THI: THPT HÒA AN. 
      
TTSBDHọ và tênNgày sinhHọc sinh trườngGhi chú
113.241ĐẶNG THANH TRÚC07/01/2006THCS Nước Hai 
213.242BẾ KIM TRUNG07/07/2006THCS Đức Long 
313.243LƯƠNG QUỐC TRUNG20/08/2006THCS Trương Lương 
413.244PHẠM ĐỨC TRUNG22/02/2006THCS Đức Long 
513.245LÃNH THỊ THANH TRÚC08/06/2006THCS Nam Tuấn 
613.246NGÔ LÃNH TRƯỜNG17/05/2005TH và THCS Thị Xuân 
713.247NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG27/07/2006THCS Nam Tuấn 
813.248VŨ XUÂN TRƯỜNG06/04/2006THCS Dân Chủ 
913.249DƯƠNG QUỐC TUẤN17/07/2006THCS Bế Triều 
1013.250ĐÀM VĂN TUẤN14/09/2005THCS Đại Tiến 
1113.251LƯƠNG VĂN TUẤN12/09/2006THCS Nước Hai 
1213.252LÊ NÔNG TUYÊN03/08/2005THCS Đại Tiến 
1313.253NGUYỄN LÊ ÁNH TUYẾT30/08/2006THCS Bình Long 
1413.254ĐÀM KHÁNH TÙNG05/03/2006THCS Bình Long 
 Ấn định danh sách gồm 14 thí sinh   
     Hòa An, ngày.....tháng.....năm 2021 
    CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI 
    (Ký và ghi rõ họ tên) 
      
      
      
    Trần Trọng Thuận