A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch kiểm tra giữa kỳ II năm học 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2020 - 2021 

Thời gian

Môn kiểm tra

Lớp     

Thời gian làm bài

Giao đề cho giám thị

Giao đề cho học sinh

Tính giờ làm bài

 

 

Thu bài

Thứ 4

07/4/2021

Ngữ văn

10, 11,12

90 phút

 

07h15’

07h20’

07h25’

08h55’

CN

 

10,11, 12

45 phút

09h10’

09h15’

09h20’

10h05’

Thứ 5

08/4/2021

Toán

10, 11,12

90 phút

07h15’

07h20’

07h25’

08h55’

Lịch sử

10, 11,12

45 phút

09h10’

09h15’

09h20’

10h05’

GDCD

10,11,12

45 phút

10h20’

10h25’

10h30’

11h15’

Thứ 6

09/4/2021

Hóa

10, 11,12

45 phút

07h15’

07h20’

07h25’

08h10’

Sinh

10, 11,12

45 phút

08h25’

08h30’

08h35’

09h20’

Địa

10, 11,12

45 phút

09h35

09h40’

09h45’

10h30’

Thứ 7

10/4/2021

10,11, 12

45 phút

07h15’

07h20’

07h25’

08h10’

Anh

10,11,12

45 phút

08h25’

08h30’

08h35’

09h20’

Tin

10, 11,12

45 phút

09h35

09h40’

09h45’

10h30’

 

HIỆU LỆNH TRỐNG

 

 

Nội dung công việc

Hiệu lệnh trống

Giao đề cho giám thị

9 tiếng

Phát đề cho học sinh

6 tiếng

Tính giờ làm bài

3 tiếng

Còn 15 phút làm bài

1 tiếng

Thu bài

1 hồi dài


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội